Mezuniyet


      KARİYER OLANAKLARI

   Programdan mezun olan öğrenciler, lisans diploması alarak “İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı” unvanını kazanırlar. Bu bölümden mezun olan öğrenciler için;

 • Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı,
 • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı,
 • Sağlık Bakanlığı,
 • Devlet Hastaneleri,
 • Eğitim ve Araştırma Hastaneleri,
 • SGK,
 • Belediyeler,
 • Üniversiteler,
 • SHÇEK,
 • İl Afet ve Acil Durum Müdürlüklerinde çalışabilirler.
 • Ayrıca programdan mezun olacak öğrenciler, alanlarıyla ilgili yüksek lisans ve doktora yaparak akademik kariyer elde edebilirler.
      Mezuniyet Koşulları
 • Döneme ait zorunlu derslerinden başarılı olup, mezuniyet için belirtilen (transkriptte mevcut) kredi/AKTS miktarını doldurmuş olmak gerekmektedir.
 • Mezuniyet not ortalaması (AGNO)’nın en az 2.00 olması gerekmektedir.