Program Hakkında

 

 

   Programın amacı, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği konusunda donanımlı ve alan bilgilerine sahip İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği uzmanı unvanıyla nitelikli elaman yetiştirmektir. Avrupa Birliği süreci uyum yasaları çerçevesinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yayımlanan “İş Güvenliği İle Görevli Mühendis veya Teknik Elemanların Görev, Yetki ve Sorumlulukları İle Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” işyerlerinde iş güvenliğinden sorumlu mühendis, uzman ve teknik elemanların istihdamını zorunlu kılmaktadır.
   Bunun yanı sıra işyerlerinde risklerin minimize edilerek sağlıklı ve güvenli bir ortam yaratılması, tehlikelerin kaynağında yok edilmesi, çalışanların bu ortamda tüm dikkatlerini işlerine vermesi neticesinde işçi ve fabrika iş veriminin artması, herhangi bir kaza sonucu yasal, vicdani ve mali sorumluluklarının en aza düşürülmesi ve bu sayede işletmenin karlılığını artırarak ülke ekonomisine katkıda bulunmak da İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Programı’nın amaçları arasındadır.

 

DETAYLI BİLGİ

İş Sağlığı ve Güvenliği Programı'nın amacından ve öğrencilere kazandıracaklarından bahsetmek gerekirse;

Programı tamamlayan öğrenciler;

 • İşçi sağlığı ve iş güvenliği kayıt, dosyalama, izleme yöntemi,

 • İş kazaları ve işe bağlı hastalıkların yol açtığı can, mal ve iş gücü kayıplarının en aza indirilmesi,

 • Üretim ve aşamasının yüksek verimlilik ve güvenlik gözetilerek iş ve işçi sağlığı kurallarına göre düzenlenmesi,

 • Çalışma ortamının işçi sağlığı, iş hijyeni, çevre kirliliği açılarından çalışanların sağlıklı ve mutlu bir şekilde çalışabilecekleri şekilde geliştirilmesi gibi konularda uzman düzeyinde bilgi sahibi olurlar.

 • Programın amacı; endüstriyel kuruluşların ihtiyacı olan iş güvenliğine yönelik personelin yetiştirilmesi ve iş güvenliği organizasyonu ve iş güvenliği sorumluluğu üstlenebilecek yetenekte ’’İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı’’ ihtiyacını karşılamaktır.

 

 

BAŞVURU KOŞULLARI

   İş Sağlığı ve Güvenliği Lisans Programı'na başvuru aşağıdaki şekillerde yapılmaktadır.

 • En az lise veya dengi okul mezunu olan adaylar için (Yeni Kayıt)

 • Örgün öğretimde öğrenci olup açık öğretim sistemiyle öğrenimine devam etmek isteyen öğrenciler için (Yatay Geçiş)

 • Herhangi bir yükseköğretim programından mezun olanlar ile hâlen öğrenim gören öğrenciler için (İkinci Üniversite)

   Başvuru tarihleri, ücretler ve ders muafiyetleri gibi tüm detaylı bilgilere Başvuru sayfasından ulaşabilirsiniz.


 

DERSLER VE DERS MATERYALLERİ

 • İş Sağlığı ve Güvenliği programının en büyük özelliği ders materyallerinin tamamının e-öğrenme yöntemiyle hazırlanmasıdır. Program müfredatı ulusal eğitim politikası hedefleri doğrultusunda oluşturulmuştur. Dersler, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi ve İktisat Fakültesinin deneyimli akademik kadrosu tarafından hazırlanmıştır. Programla ilgili oluşabilecek tüm sorunlar 7/24 hizmet anlayışıyla hizmet veren çağrı merkezine iletilebilir ve tüm sorunlara çözüm üretilir.


 • Öğretim Sistemi Platformu tüm ihtiyaçlara cevap verecek şekilde düzenlenmiş ve öğrencinin rahat bir şekilde çalışabilmesi için sisteme ders notları, sunumlar, videolar ve ileri öğretim materyali olarak hazırlanan Faz 2 içerikleri yüklenmiştir.


 

 

SINAVLAR VE ÖLÇME DEĞERLENDİRME

   Fakültemiz tarafından yapılacak sınavların geneli çoktan seçmeli test şeklinde yapılmaktadır. Her ders için 20 soru sorulmakta ve soruların çözümü için 30 dakika süre verilmektedir.

      Sınav merkezleri ve sınav tarihleri gibi tüm detaylı bilgilere Ölçme ve Değerlendirme sayfasından ulaşabilirsiniz.


 

 

MEZUNİYET

   İş Sağlığı ve Güvenliği Lisans Programı boyunca almış olduğu döneme ait zorunlu derslerinden başarılı olup, mezuniyet için belirtilen (transkriptte mevcut) kredi/AKTS miktarını doldurmuş olmak gerekmektedir.

   Programdan mezun olan öğrenciler, lisans diploması alarak “İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı” unvanını kazanırlar.

   İş Sağlığı ve Güvenliği lisans programı mezunları öğrenim hayatlarına yüksek lisans ve doktora yaparak devam edebilirler.

 

 


KARİYER OLANAKLARI

İş Sağlığı ve Güvenliği Lisans Programı mezunları;

 • Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı,
 • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı,
 • Sağlık Bakanlığı,
 • Devlet Hastaneleri,
 • Eğitim ve Araştırma Hastaneleri,
 • SGK,
 • Belediyeler,
 • Üniversiteler,
 • SHÇEK,
 • İl Afet ve Acil Durum Müdürlüklerinde çalışabilirler.
 • Ayrıca programdan mezun olacak öğrenciler, alanlarıyla ilgili yüksek lisans ve doktora yaparak akademik kariyer elde edebilirler.

   Mezuniyetle ilgili detaylı bilgiye ulaşmak için mezuniyet sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.